Co to jest DePIN? Jak działa?

DePIN to nowoczesny sposób na zarządzanie systemami infrastrukturalnymi za pomocą łańcucha bloków oraz Internetu Rzeczy (IoT).

Technologie te umożliwiają tworzenie rozproszonych, autonomicznych sieci, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo oraz transparentność podczas administrowania zasobami takimi jak energia, transport czy systemy komunikacyjne.

Systemy DePIN wykorzystują blockchain do zapisu i weryfikacji każdej transakcji, co gwarantuje niezmienną i otwartą dokumentację procesów.

Natomiast połączenie z inteligentnymi urządzeniami IoT pozwala na bieżące monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą w czasie rzeczywistym, otwierając nowe możliwości dla zautomatyzowanych i optymalnych interakcji między różnymi elementami systemu.

Jak więc działa DePIN i jakie projekty już teraz go wykorzystują? O tym więcej w artykule.

DePIN: co to?

DePIN to termin, który odnosi się do zdecentralizowanych sieci infrastruktury fizycznej (decentralized physical infrastructure networks). Koncepcja ta polega na wykorzystaniu technologii blockchain do zarządzania infrastrukturą fizyczną i jej optymalizacji.

Jak wiemy, do tej pory łańcuch bloków znany był głównie z zastosowań w finansach i sztuce. Jednak od pewnego czasu zaczyna rewolucjonizować także inne obszary naszego życia, włącznie z tymi związanymi z fizycznym światem.

DePIN wpisuje się w tę tendencję, ponieważ stosuje rozproszony rejestr do monitorowania, zarządzania i automatyzacji procesów związanych z infrastrukturą fizyczną, taką jak drogi, mosty, sieci energetyczne czy systemy wodociągowe.

Czym są zdecentralizowane sieci infrastruktury fizycznej?

Zdecentralizowane sieci infrastruktury fizycznej są nowoczesnym podejściem do zarządzania infrastrukturą fizyczną i jej rozwoju przy wykorzystaniu technologii blockchain.

Chodzi tutaj o konkretne, materialne systemy, takie jak np. sieci energetyczne, łańcuchy dostaw czy telekomunikację.

Dzięki zastosowaniu blockchaina każdy element infrastruktury — od poszczególnych urządzeń, przez środki transportu, po całe linie produkcyjne — może być monitorowany i sterowany w czasie rzeczywistym na zasadach decentralizacji.

Sieć

Oznacza to, że dane o stanie technicznym, wykorzystaniu czy potrzebach konserwacji są zapisywane na łańcuchu bloków, co zapewnia ich niezmienność, bezpieczeństwo oraz dostępność dla wszystkich uprawnionych uczestników sieci.

Wykorzystanie technologii blockchain w ramach DePIN pozwala również na automatyzację wielu procesów zarządzania infrastrukturą dzięki inteligentnym kontraktom, które mogą samodzielnie wykonywać określone działania, gdy spełnione zostaną zdefiniowane warunki. (1)

Takie podejście nie tylko zwiększa efektywność operacyjną i obniża koszty zarządzania, ale także wpływa na zwiększenie transparentności i zaufania między różnymi podmiotami, które często współpracują w ramach jednego systemu infrastrukturalnego.

Jak działa DePIN?

Globalna sieć

DePIN łączy technologię blockchain z Internetem Rzeczy (IoT).

Są to dwa kluczowe elementy technologiczne tego systemu, które razem tworzą inteligentne i samoregulujące się środowisko infrastrukturalne.

Blockchain pełni rolę bezpiecznego i transparentnego rejestru, który zapisuje wszystkie transakcje i każdą wymianę danych w sieci.

Jest niezmiennym i niepodważalnym źródłem informacji o wszelkich interakcjach, dzięki czemu zapewnia wiarygodność i przejrzystość, co jest kluczowe w zarządzaniu złożonymi systemami infrastrukturalnymi.

Pisząc prościej, łańcuch bloków sprawia, że użytkownicy i operatorzy mogą mieć pewność co do prawdziwości i integralności zapisywanych informacji.

Z kolei Internet Rzeczy (IoT) zapewnia systemom DePIN możliwość zbierania i wymiany danych w czasie rzeczywistym poprzez podłączone do sieci, inteligentne urządzenia, takie jak czujniki, kamery czy liczniki energii.

Przyrządy te komunikują się między sobą, a także z bazą danych blockchain, co umożliwia autonomiczne i odpowiednie reakcje na zmieniające się warunki w infrastrukturze fizycznej. (2)

W praktyce DePIN pozwala na dystrybucję uprawnień w sieci, co znajduje zastosowanie w różnych sektorach, takich jak energetyka, łańcuchy dostaw, telekomunikacja, przechowywanie danych, transport, nieruchomości czy branża rozwiązań sztucznej inteligencji.

Na przykład w sektorze energetycznym zdecentralizowana sieć umożliwia handel energią na zasadzie peer-to-peer, gdzie każda interakcja jest transparentnie rejestrowana na blockchainie. Z kolei inteligentne kontrakty automatyzują transakcje, co sprzyja efektywności i promuje wykorzystanie energii odnawialnej.

Zdarza się także, że użytkownicy otrzymują nagrody w kryptowalutach jako zachętę do uczestnictwa w sieci i wspierania jej rozwoju.

Jakie są zalety DePIN?

Zdecentralizowane sieci infrastruktury fizycznej (DePIN) oferują szereg korzyści, które mogą zrewolucjonizować zarządzanie kluczowymi zasobami infrastrukturalnymi. Oto główne zalety, jakie oferuje ten innowacyjny system:

Bezpieczeństwo i efektywność

DePIN znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i efektywności fizycznej infrastruktury.

Eliminacja pojedynczych punktów awarii oraz zmniejszenie ryzyka manipulacji lub ingerencji to tylko niektóre z jego zalet.

Technologia blockchain zabezpiecza transakcje i wymianę informacji za pomocą zaawansowanej kryptografii, a rozproszona baza danych chroni przed atakami czy nieautoryzowanym dostępem.

Cyberbezpieczeństwo

Transparentność i śledzenie

Szkło powiększające w ręce

DePIN zwiększa transparentność i możliwości śledzenia prac w branżach takich jak zarządzanie łańcuchem dostaw.

Rejestrując każdy etap procesu produkcyjnego i dystrybucyjnego na blockchainie, firmy mogą zapewnić autentyczność i integralność swoich produktów.

Pomaga to w zapobieganiu oszustwom, fałszerstwom oraz innym nielegalnym działaniom.

Demokratyzacja zasobów

DePIN ma potencjał do demokratyzacji dostępu do kluczowych zasobów, takich jak energia czy transport.

Zamiast polegać na scentralizowanych dostawcach, osoby i społeczności mogą bowiem bezpośrednio uczestniczyć w produkcji, dystrybucji i wykorzystaniu tych rezerw.

Na przykład w ramach zdecentralizowanej sieci energetycznej właściciele domów mogą wytwarzać i sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej swoim sąsiadom dzięki instalacji paneli słonecznych, tworząc w ten sposób bardziej sprawiedliwy i zrównoważony ekosystem energetyczny.

Wzmocnienie ekonomiczne

pieniądze

Decentralizacja kontroli nad infrastrukturą fizyczną może ekonomicznie wzmacniać jednostki i społeczności.

DePIN umożliwia bowiem transakcje typu peer-to-peer oraz motywuje do udziału w ekosystemie poprzez nagrody w postaci tokenów.

Stwarza to nowe możliwości dla przedsiębiorczości i innowacji, szczególnie w społecznościach niedostatecznie obsługiwanych lub marginalizowanych.

Jakie projekty wykorzystują DePIN?

Technologia DePIN znajduje zastosowanie w różnorodnych projektach z rynku kryptowalut, które w praktyczny sposób wykorzystują zdecentralizowane sieci infrastruktury fizycznej. Dzielą się one na dwie kategorie:

Najpopularniejszymi przykładami takich projektów są Filecoin, Render oraz The Graph — każdy w inny sposób korzysta z zalet rozproszonych sieci.

Filecoin

Filecoin jest projektem, który odpowiada na potrzebę zdecentralizowanych rozwiązań przechowywania danych. Dzięki niemu użytkownicy mogą wynajmować nieużywaną przestrzeń dyskową na swoich urządzeniach, w zamian za co otrzymują kryptowaluty.

Z kolei blockchain dba o bezpieczeństwo danych, redundancję oraz dostępność, co osiąga poprzez rozproszoną sieć dostawców pamięci.

Jest to przykład wykorzystania DePIN w celu gromadzenia danych cyfrowych i zapewnienia im niezależnej oraz bezpiecznej infrastruktury.

Render

Logo Render

Render to projekt skupiający się na decentralizacji usług renderowania na bazie GPU. Łączy on operatorów węzłów, którzy chcą zarabiać na swojej bezczynnej mocy obliczeniowej GPU, z artystami potrzebującymi jej do intensywnego renderowania 3D i innych aplikacji.

Jednak udostępnianie mocy obliczeniowej to nie jedyna usługa Render. Projekt umożliwia także artystom i programistom tworzenie usług oraz aplikacji na swojej platformie, co pokazuje, jak DePIN potrafi wspierać kreatywne i technologicznie zaawansowane zdecentralizowane technologie.

The Graph

The Graph to protokół zdecentralizowany, który zajmuje się indeksowaniem i zapytaniami do danych zapisanych na blockchainie. Skupia się na organizowaniu informacji w sposób, który umożliwia łatwy dostęp do nich wszystkim użytkownikom.

Na przykład Graph Explorer pozwala deweloperom na wyszukiwanie, znajdowanie i udostępnianie danych publicznych, które są potrzebne do budowy zdecentralizowanych aplikacji (DApps). To ilustruje, jak DePIN może służyć do efektywniejszego zarządzania i wykorzystywania informacji.

Podsumowanie

DePIN, czyli zdecentralizowane sieci infrastruktury fizycznej, to innowacyjna koncepcja wykorzystująca technologię blockchain oraz Internet Rzeczy (IoT) do zarządzania infrastrukturą fizyczną.

Systemy te zapewniają autonomię i transparentność, a ponadto poprawiają bezpieczeństwo i efektywność operacyjną przy jednoczesnej demokratyzacji dostępu do kluczowych zasobów, takich jak energia czy transport.

Jednak mimo ogromnego potencjału technologia ta napotyka również na szereg wyzwań.

Regulacje prawne, problemy ze skalowalnością techniczną i kwestie interoperacyjności stanowią główne przeszkody na drodze do powszechnego przyjęcia DePIN. Ponadto integracja technologii blockchain z fizycznymi systemami wymaga zaawansowanych środków bezpieczeństwa oraz przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Czasem trzeba także zainstalować odpowiednie aplikacje.

Nie zmienia to natomiast faktu, że przyszłość DePIN rysuje się obiecująco.

Dzięki ciągłym postępom technologicznym projekty oparte na tym systemie mogą bowiem przezwyciężyć wymienione przeszkody, co otworzy nowe możliwości dla zdecentralizowanej infrastruktury fizycznej.

Poprzez umożliwienie jednostkom i społecznościom kształtowania własnej infrastruktury i zasobów, DePIN ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki wchodzimy w interakcję ze światem materialnym.

Źródła:

(1) https://bitcoin.pl/smart-kontrakty

(2) https://www.benchmark.pl/aktualnosci/co-to-jest-internet-rzeczy-iot.html

(3) https://cointelegraph.com/explained/decentralized-physical-infrastructure-network-depin-explained

Ranking: Najlepszy Portfel stellar w Polsce

Sieć Stellar jest jednym z najciekawszych projektów na rynku kryptowalut. Stworzył ją założyciel konkurencyjnej platformy Ripple, Jed McCaleb. Jako zdecentralizowany system płatniczy, dąży do usprawnienia

Read More »